Verimlilik Nedir?

    Günümüzde ekonomik sorunların gölgesinde kalan iş dünyasında yer edinebilmek ve sahip olunan yeri korumak gittikçe zorlaşmaktadır. İşletmelerin rekabet ortamında belirli bir güce kavuşmalarında verimlilik, şimdiye kadar kullanılmış birçok kalkınma ölçüsünden daha önemli bir etki sağlamaktadır.

    Verimlilik, üretim sürecinde kullanılan faktörler (girdiler) ve ürünler (çıktılar) arasındaki ilişki (oran) olarak açıklanabilir. Verimlilikteki artışlar sadece işletme, sektör bazında fayda sağlamakla kalmayıp bunlara bağlı işletme ve sektörlerde de gelişime yardımcı olmaktadır.

    Verimliği artırmak için en önemli etken; üretim sürecini kişilerden bağımsız, israflardan arındırılmış, ölçülebilir ve kontrol edilebilir hale getirmektir. Sadece üretimi artırmak artık kendi başına yeterli değildir; elde edilen ürünün kalitesi, doğa dostu bir üretim aşaması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, verimli çalışmayı prensip edinmiş kurumları benzerlerinden ayıran önemli sonuçlardandır.

   İşletmelerin iki türlü karlılıklarını artırma ihtimalleri vardır. Biri ürün ya da hizmetlerinin fiyatını artırarak kar sağlamak, diğeri ise işleyişlerini aksatmadan maliyetlerini düşürerek karlılığı artırmaktır. Günümüz koşullarında fiyat belirlemek birçok dış etmene bağlı olduğu için, karlılığı artırmanın geriye kalan tek yolu maliyetleri düşürmekten geçer. Verimlilik, maliyet kalemlerinin her birinin çok titizce saptanan, proje üretimi ile gelişen aksiyonlar zinciri olarak yorumlanabilir. Bu zincirin en önemli halkalarını, direkt olarak göze çarpmayan ama toplandığı zaman işletmelerin harcamalarının yarısına tekabül edebilen maliyet kalemleri oluşturmaktadır. Bu ve diğer kalemleri düşürerek sadece karlılığınızı artırmış olmaz; aynı zamanda süreçlerinizi mükemmel hale getirerek kişilerden bağımsız yürüyebilen, ar-ge çalışmalarına daha fazla zaman ve ödenek ayırabilen bir işletme olursunuz. Yaygın kanının aksine birçok ülke ve firma ucuz işçi çalıştırmaktan ve yüksek fiyatlarla iş yapmaktan ziyade, gelişimlerini ve başarılarını verimli çalışarak gerçekleştirmektedirler.


Bize Ulaşın

Bize Ulaşın